Chand Ho Tum Sai Ram

Om Sai Ram Shayari Tum Woh Chand Ho Sai Ram
Jo Is Jag Ko Roshan Karta Hai
Bhukhe Durlabh Bhakt Jano Ko
Bhar Bhar Jholi Deta Hai

Share this

Write a comment for "Chand Ho Tum Sai Ram"

Post a Comment