Desh Bhakti Sms Shayari On Shaheed

Desh Bhakti Shaheedi Shayari
Kahin Maa Ke Laal Shaheed Huye
Kahin Maang Bhi Sooni Ho Gayi
Desh Ki Khatir Ladtey Ladtey
Kai Jaane Goud Mein So Gayi
Dhany Hai Aise Maa Ke Laal
Jo Desh Ki Khatir Shaheed Huye

Share this

Write a comment for "Desh Bhakti Sms Shayari On Shaheed"

Post a Comment