Shri Sai Baba Ka Sandesh Hum Sab Ek Hain

Sai Dukh Harte Hain Sms Messages
Dukhiyon Ke Dukh Har Sai Sukh Dete Hain
Jitna Maango Sai Us-se Adhik Dete Hain
Naa Rakho Kisi Se Koi Raag Dwesh
Hum Sab Hain Ek Ye Sandesh Dete Hain

Share this

Write a comment for "Shri Sai Baba Ka Sandesh Hum Sab Ek Hain"

Post a Comment